محصولات › لیوان کاغذی › لیوان کاغذی دو جداره 

لیوان کاغذی دو جداره


  • سایز: 110 سی‌سی 
  •  ارتفاع: 64 میلی‌متر

  • سایز: 220 سی‌سی 
  • ارتفاع: 88 میلی‌متر

  • سایز: 360 سی‌سی 
  • ارتفاع: 115 میلی‌متر