محصولات › لیوان کاغذی › لیوان دمنوش‌دار 

لیوان دمنوش‌دار

ملیوان آمادگی دارد تا طرح‌های مناسبتی مورد علاقه‌ی شما و یا لوگوی مورد نظرتان را بر روی لیوان‌های کاغذی دمنوش دار چاپ و با توجه به نیاز شما به هریک از دمنوش‌ها نسبت به تولید آن اقدام نماید.

 • حاضر شدن دمنوش آویشن ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش آویشن ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش بابونه ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش بابونه ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش به لیمو ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش به لیمو ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش بهارنارنج ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش بهارنارنج ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۵٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش دارچین زنجبیل ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش‌ دارچین زنجبیل ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش نعناپونه ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش نعناپونه ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش گل محمدی ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش گل محمدی ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش گل گاو زبان ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش گل گاو زبان ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش چای ترش ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش چای ترش ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۵۰۰ ریال

 • حاضر شدن دمنوش چای سبز ملیوان در ظرف تنها چند ثانیه
 • دمنوش چای سبز ملیوان با طعمی بی‌نظیر
قیمت قبلی:۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۰۰۰ ریال